CDP Türkiye

Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık etmektedir. Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP’nin Türkiye’deki partneri 2010 yılından beri Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’dur.

CDP Türkiye’ye yanıt veren şirketler bu platform sayesinde iklim değişikliği politikalarını uluslararası kurumsal yatırımcılarla paylaşma şansı yakalamaktadır. CDP Türkiye’nin şirketler arasında diyaloğa olanak sağlama, danışmanlık firmalarına görünebilirlikleri açısından yardımcı olma, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı yönündeki politikaları destekleme, çevresel risk yönetimini kurumsal yönetim seviyesine taşıma, yanıt veren şirketleri olası faydalar hakkında eğitme ve bilgilendirme ve iyi örnekleri paylaşma gibi misyonları bulunmaktadır.

CDP Türkiye websitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

CDP Global websitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT), Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek kurumsal yönetim konularına odaklanan disiplinler arası ve sektörler arası bir girişimdir.

Forum’un misyonu, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda hayata geçirilebilecek araştırmalar yapmanın yanı sıra politika belirleme ve belirlenen politikaların uygulanma süreçlerinde aktif rol oynayarak kurumsal yönetim alanının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Forum’un yapmakta olduğu çalışmalar şu şekildedir:

  • Daha iyi bir kurumsal yönetimle çözülebilecek ekonomik, çevresel ve sosyal sorunları saptamak
  • Araştırmalar yürüterek ve veri toplayarak yeni ve hayata geçirilebilir projeler yaratmak
  • Kampanyalar veya iletişim ağları oluşturarak şirketleri harekete geçirmek ve kritik sorunlara çözüm bulunması adına fikirsel liderlik sağlamak
  • İş çevreleri, düzenleyici kuruluşlar, devletler, sivil toplum örgütleri ve Sabancı Üniversitesi mensupları ile iş birlikleri yaparak işbirliğini artırmak

Forumun websitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

%d bloggers like this: